[seopress_breadcrumbs]

Bedrijfsfysiotherapie in de regio Heerhugowaard

Een gezonde werkplek: het zorgt voor opgewekte medewerkers en het voorkomt uitval. Op de werkvloer is namelijk vaak sprake van klachten, zoals RSI/KANS, lage rugklachten, schouder- en nekklachten. Dit soort klachten bepalen het grootste percentage van ziekteverzuim in Nederland. Een goed welzijn van medewerkers zorgt voor een prettige werksfeer en voorkomt hoge kosten aan de kant van de werkgever. De fysiotherapeuten van Bedrijfsfysiotherapie Alkmaar zijn geschoold in de begeleiding en behandeling van werk gerelateerde lichamelijke klachten. Zij hebben zich aanvullend gespecialiseerd in het onderzoek naar en advisering over werkplekken. Het doel is om klachten aan het houding- en bewegingsapparaat te vermijden door middel van een goede werkplek. Bedrijfsfysiotherapie Alkmaar zet daarom graag haar deskundigheid in om ziekteverzuim binnen bedrijven te beletten en klachten te verminderen.

Bedrijfsfysiotherapeut

Onze bedrijfsfysiotherapeuten hebben ieder hun eigen specialisme om u van uw klachten af te helpen. Door hun specialisme en onze snelle, constructieve manier van behandelen, komen patiënten uit het hele land naar onze praktijk om van hun klachten af te komen. Wij behandelen patiënten uit de regio Heerhugowaard als fysiotherapeut en de vestigingen in Alkmaar hebben een zeer belangrijke regiofunctie als Fysiotherapeutisch Instituut voor Noord-Holland en ver daar buiten.

Wist u dat?

54% van de patiënten die wij behandelen buiten Alkmaar komen?
Wij patiënten gemiddeld in 9 behandelingen van hun klachten af hebben geholpen?
Onze fysiotherapeuten naast hun reguliere werkzaamheden minimaal 50 uur bijscholen per jaar?

Bedrijfsfysiotherapie in het kort

Inloopspreekuur voor bedrijven

Een laagdrempelige voorziening, waar meerdere medewerkers per uur in contact kunnen komen met een houdings- en bewegingsspecialist. Het inloopspreekuur wordt binnen jullie bedrijf aangeboden. Zo worden beginnende klachten in een vroeg stadium gesignaleerd en vindt er snelle interventie plaats, eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts.

24-uurs service

Wanneer medewerkers te maken krijgen met klachten aan hun houdings- en bewegingsapparaat, dan kunnen zij op basis van de 24-uurs service binnen één werkdag een bedrijfsfysiotherapeutisch consult krijgen. Door snel de diagnose te stellen, kan direct gestart worden met de juiste interventie. Wij rapporteren onze adviezen aan de medewerker, bedrijfsarts en werkgever.

Nulmeting

Tijdens de nulmeting wordt uitgevraagd hoe de medewerker zijn gezondheid ervaart. Ook worden de fysieke klachten, werkbelasting en werkbeleving in kaart gebracht. De uitkomsten zijn op groepsniveau vanwege de privacy van de medewerker. Zo krijg je meer inzicht in de fysieke belasting en gezondheid van medewerkers. Daardoor kan er gericht gekozen worden welke interventies ingezet moeten worden om proactief en preventief aan de slag te gaan.

Werkplekanalyse

De werkplekanalyse start met een taken- en handelingenanalyse van één of meerdere functie. Deze analyse geeft inzicht over de belastende taken en handelingen van de functie(s). Vervolgens wordt samen met de medewerkers gezocht naar een optimale uitvoering van de taken en handelingen. Hiervoor worden aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen kunnen bestaan uit: ergonomische aanpassingen (hulpmiddel of aanpassing aan machine etc.), aanpassingen van het gedrag van de medewerker (werkhouding en/of werkgedrag) of organisatorische aanpassingen (ander roulatiesysteem, workflow etc.). Voor deze analyse maken we gebruik van een fysieke scan (methode Peereboom).

Telefonisch consult

Het telefonisch consult kan worden ingezet bij medewerkers met beginnende klachten. Klachten die (nog) niet tot uitval leiden, maar waarbij de medewerker wel advies kan gebruiken over herstelbevordering. Ook voor milde klachten, die niet vanzelf lijken te herstellen, kan een telefonisch consult een laagdrempelige interventie zijn.

Korte intake

De korte intake wordt in onze praktijk of bij op locatie uitgevoerd. Het betreft een consult, waarbij een afgesloten ruimte noodzakelijk is om privacy van de medewerker te waarborgen. De korte intake is bedoeld om de klachten optimaal in kaart te brengen door een gesprek en fysiek onderzoek. De medewerker heeft acute klachten of heeft al langer last, maar kan de werkzaamheden, ondanks pijn en hinder, nog wel uitvoeren. Naast de privébelasting worden uiteraard ook de werkzaamheden nauw meegenomen in advisering omtrent herstel en eventuele behandeling.

Multifactoriële intake

De multifactoriële intake lijkt op de korte intake, maar wordt uitgevoerd bij medewerkers die hun eigenlijke werk niet meer kunnen uitvoeren of helemaal geen werk meer kunnen uitvoeren door klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Tijdens de intake worden de klachten beoordeeld door een bedrijfsfysiotherapeut middels een gesprek en lichamelijk onderzoek. Zoals de naam al aangeeft, worden alle factoren, die invloed kunnen hebben op de klacht, meegenomen bij de samenstelling van het behandelplan. Hierbij kun je denken aan fysieke en mentale belasting in de thuissituatie, sport en hobby’s. Een belangrijke factor is tevens een uitgebreide analyse van de werkbelasting en uitvoering. In een uitgebreide rapportage wordt een voorstel voor een werkhervattingsplan opgenomen, waarbij, indien mogelijk, ook vervangende werkzaamheden kunnen worden geadviseerd.

Over het Fysiotherapeutisch Instituut

Bij het Fysiotherapeutisch Instituut werken gecertificeerde fysiotherapeuten en manueel therapeuten richten zich onder andere op fysiotherapeutische behandelingen van schouders, armen, nek, rug, benen en knieën. Wij doen er alles aan om de belastbaarheid en de fysieke gezondheid van patiënten te verbeteren zodat we samen bouwen aan een langdurig herstel! Onderdeel van het FIA zijn de schouderkliniek, Stop de hoofdpijn en bedrijfsfysiotherapie

Waarom geen lokale praktijk?

FIA heeft geen Fysiotherapiepraktijk in Heerhugowaard , maar biedt haar diensten aan in Heerhugowaard . Zoals we vaker vermelden hebben wij een regio dekking voor Fysiotherapie. Onze fysiotherapeuten zijn dermate bekwaam dat Patiënten zelfs uit Alpen aan de Rijn en Eindhoven naar Alkmaar komen om geholpen te worden. Waarom zou u dan voor een fysiotherapeut uit Heerhugowaard als de beste dicht bij zijn.

Waarom fystiotherapie?

Waarom bieden wij dan Fysiotherapie in Heerhugowaard aan?
Ook u gunnen wij de best mogelijke fysiotherapie Heerhugowaard . Doordat wij landelijk gezien worden als een van de specialisten op het gebied van schouderbehandelingen, nek-, arm- en rugbehandelingen en hoofdpijn willen wij u ook de mogelijkheid geven om even langs te komen in onze praktijk gezien u vlakbij zorg zoekt.

Wanneer ben je fysiotherapeut?

Een fysiotherapeut in Heerhugowaard ?
In ons optiek ben je een fysiotherapeut voor Langedijk als je wilt dat de patiënten in die regio wilt behandelen met de best mogelijke zorg. Dat willen wij dan ook voor u doen. Kies daarom voor FIA Fysiotherapie voor uw fysio Heerhugowaard

Wij zijn aangesloten bij

Netwerk OrthopedieNederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)nederlandse vereniging voor fysiotherapie binnen de lymfologie en oncologienoordwest ziekenhuisgroepDC kliniekenCentrum voor Geneeskundige Expertise Alkmaar (CGEA)Beweegzorg Noordwest (BNW)
© FIA Fysiotherapie - Alle rechten voorbehouden

× Vraag het ons
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram